Al-Ahnaf bin Qais tergolong dari golongan ulama yang terkenal di zamannya. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda dari suku Tai'yi berkunjung ke rumah Ahnaf. Rumah al-Ahnaf memang selalu mendapat kunjungan dari orang ramai, terutama oleh murid-murid dan sahabat-sahabatnya. Mereka sekalian mengunjunginya dengan tujuan untuk menuntut ilmu dari Ahnaf.
Kedatangan pemuda dari suku Tai'yi itu sangat menarik perhatiannya. Ahnaf mendapati pemuda itu sangat tampan. Lalu ia pun bertanya: "Wahai orang muda, adakah engkau menghiasi wajahmu dengan sesuatu?."
"Benar tuan, sungguh saya menghiasi wajah saya dengan sesuatu," ujarnya dengan sopan serta ringkas. Pemuda itu menyambung lagi: "bila berbicara saya tidak berbohong. Bila ada orang yang sedang berbicara maka saya akan mendengarkannya. bila berjanji saya menepatinya dan jika saya diberikan sesuatu amanah saya tidak mengkhianati amanah itu."
Mendengar jawaban itu, maka Ahnaf berkata: "Benar seperti perkataanmu wahai pemuda, sungguh engkau telah menghiasi dirimu dengan akhlak yang mulia."
Reactions:

Post a Comment

 
Top